ฯเฒพฤฟยผ
ื๎ะยษฯดซ
ื๎ะยม๔ัิ
ศศรลอผฦฌ
ื๎ธ฿ฦภทึ
ฮาตฤื๎ฐฎ
หััฐ
                                                                                   
หััฐฝแน๛ - "g่„™่่Œ‚้ฉด้™†่„™่œ่„—้นฟant"
รปำะอผฦฌฟษาิฯิสพ.