ฯเฒพฤฟยผ
ื๎ะยษฯดซ
ื๎ะยม๔ัิ
ศศรลอผฦฌ
ื๎ธ฿ฦภทึ
ฮาตฤื๎ฐฎ
หััฐ
                                                                                   
หััฐฝแน๛ - "gะ“ั“ะ–โ€™ะ“โ€šะ›ัšะ“ั“ะฒะ‚ั™ะ“โ€ฆะฒะ‚โ€œะ“ั“ะ–โ€™ะ“โ€šะฒะ‚ย ะ“ั“ะ’ัžะ“โ€šะฒโ€šยฌะ“โ€šะฒโ€žัžะ“ั“ะ–โ€™ะ“โ€šะ›ัšะ“ั“ะฒะ‚ั™ะ“โ€žะ’ั‘ะ“ั“ะ–โ€™ะ“โ€šะฒะ‚ย ะ“ั“ะ’ัžะ“โ€šะฒโ€šยฌะ“โ€šะฒโ€žัžะ“ั“ะ–โ€™ะ“โ€šะ›ัšะ“ั“ะฒะ‚ั™ะ“โ€ฆะฒะ‚โ€œะ“ั“ะ–โ€™ะ“โ€šะฒะ‚ั™ะ“ั“ะฒะ‚ั™ะ“โ€šะ’ะ‡ะ“ั“ะ–โ€™ะ“โ€šะ›ัšะ“ั“ะฒะ‚ั™ะ“โ€žะ’ั‘ะ“ั“ะ–โ€™ะ“โ€šะ›ัšะ“ั“ะฒะ‚ยฆะ“โ€šะ’ั‘ะ“ั“ะ–โ€™ะ“โ€šะ›ัšะ“ั“ะฒะ‚ั™ะ“โ€žะ’ั‘ะ“ั“ะ–โ€™ะ“โ€šะฒะ‚ั™ะ“ั“ะฒะ‚ั™ะ“โ€ฆะ•ย ะ“ั“ะ–โ€™ะ“โ€šะ›ัšะ“ั“ะฒะ‚ั™ะ“โ€ฆะฒะ‚โ€œะ“ั“ะ–โ€™ะ“โ€šะฒะ‚ย ะ“ั“ะ’ัžะ“โ€šะฒโ€šยฌะ“โ€šะฒโ€žัžะ“ั“ะ–โ€™ะ“โ€šะ›ัšะ“ั“ะฒะ‚ั™ะ“โ€žะ’ั‘ะ“ั“ะ–โ€™ะ“โ€žะ’ั‘ะ“ั“ะ’ัžะ“โ€šะฒะ‚ั™ะ“โ€ฆะ’ยฆะ“ั“ะฒะ‚ยฆะ“โ€žะฒะ‚ั›ะ“ั“ะ–โ€™ะ“โ€šะ›ัšะ“ั“ะฒะ‚ั™ะ“โ€ฆะฒะ‚โ€œะ“ั“ะ–โ€™ะ“โ€žะ’ั‘ะ“ั“ะ’ัžะ“โ€šะฒะ‚ั™ะ“โ€ฆะ’ยฆะ“ั“ะฒะ‚ยฆะ“โ€žะฒะ‚ั›ะ“ั“ะ–โ€™ะ“โ€šะ›ัšะ“ั“ะฒะ‚ั™ะ“โ€žะ’ั‘ะ“ั“ะ–โ€™ะ“โ€šะฒะ‚ั™ะ“ั“ะฒะ‚ั™ะ“โ€ฆะ’ะŽant"
รปำะอผฦฌฟษาิฯิสพ.