Alb黰 sehipisi
Y閚gi Y黭
Y閚gi S鰖
K鰌 k鰎黰
Yoquri Nomur
K鰊gl黰dikisi
Izde
                                                                                   
Izdesh - "g脙茠脗藴脙鈥毭呪撁兤捗傗犆兟⒚傗偓脗鈩⒚兤捗偹溍冣毭劼该兤捗傗犆兟⒚傗偓脗鈩⒚兤捗偹溍冣毭呪撁兤捗傗毭冣毭偮兤捗偹溍冣毭劼该兤捗偹溍冣γ偮该兤捗偹溍冣毭劼该兤捗傗毭冣毭吪犆兤捗偹溍冣毭呪撁兤捗傗犆兟⒚傗偓脗鈩⒚兤捗偹溍冣毭劼该兤捗劼该兟⒚傗毭吢γ冣γ勨灻兤捗偹溍冣毭呪撁兤捗劼该兟⒚傗毭吢γ冣γ勨灻兤捗偹溍冣毭劼该兤捗傗毭冣毭吢nt"
K鰎黱me H鰆jet yoq