ψωιξϊ ΰμαεξιν
χαφιν ΰηψεπιν
δςψεϊ ΰηψεπεϊ
πφτιν αιεϊψ
ξγεψβιν ψΰωεπιν
δξεςγτιν ωμι
ηιτεω
                                                                                   
ϊεφΰεϊ ηιτεω - "brΠžβ€œΠ’β€¦Πžβ€ΊΠ’ΡšΠžβ€œΠ’β€¦ΠžΡ—ΠžΠΠ’Π…Πžβ€œΠ’Ρ“ΠžΠ†Π’Π‚Π’Ρ™Πžβ€œΠ’β€¦Πžβ€™Π’Β Πžβ€œΠ’β€žΠžΠ†Π’Π‚Π’Ρ™Πžβ€œΠ’β€ΉΠžβ€ΊΠ’ΡšΠžβ€œΠ’Ρ“Πžβ€™Π²Π‚β„’Πžβ€œΠ’β€šΠžΠ†Π’Π‚Π’Ρ™Πžβ€œΠ’β€¦Πžβ€™Πžβ€°Πžβ€œΠ’Ρ“Πžβ€™Π²Π‚β„’Πžβ€œΠ’β€šΠžΠ†Π’β€šΠ’Β¬Πžβ€œΠ’β€šΠžβ€’Π’β€œΠžβ€œΠ’β€¦Πžβ€ΊΠ’ΡšΠžβ€œΠ’β€ΉΠžβ€ΊΠ’ΡšΠžβ€œΠ’Ρ“ΠžΠ†Π’Π‚Π’Ρ™Πžβ€œΠ’β€ΉΠžβ€ΊΠ’Ρšent"
ΰιο ϊξεπδ μδφιβ.