ฯเฒพฤฟยผ
ื๎ะยษฯดซ
ื๎ะยม๔ัิ
ศศรลอผฦฌ
ื๎ธ฿ฦภทึ
ฮาตฤื๎ฐฎ
หััฐ
                                                                                   
หััฐฝแน๛ - "brะžโ€œะ’โ€ฆะžโ€บะ’ัšะžโ€œะ’โ€ฆะžั—ะžะะ’ะ…ะžโ€œะ’ั“ะžะ†ะ’ะ‚ะ’ั™ะžโ€œะ’โ€ฆะžโ€™ะ’ย ะžโ€œะ’โ€žะžะ†ะ’ะ‚ะ’ั™ะžโ€œะ’โ€นะžโ€บะ’ัšะžโ€œะ’ั“ะžโ€™ะฒะ‚โ„ขะžโ€œะ’โ€šะžะ†ะ’ะ‚ะ’ั™ะžโ€œะ’โ€ฆะžโ€™ะžโ€ฐะžโ€œะ’ั“ะžโ€™ะฒะ‚โ„ขะžโ€œะ’โ€šะžะ†ะ’โ€šะ’ยฌะžโ€œะ’โ€šะžโ€ขะ’โ€œะžโ€œะ’โ€ฆะžโ€บะ’ัšะžโ€œะ’โ€นะžโ€บะ’ัšะžโ€œะ’ั“ะžะ†ะ’ะ‚ะ’ั™ะžโ€œะ’โ€นะžโ€บะ’ัšent"
รปำะอผฦฌฟษาิฯิสพ.