ฯเฒพฤฟยผ
ื๎ะยษฯดซ
ื๎ะยม๔ัิ
ศศรลอผฦฌ
ื๎ธ฿ฦภทึ
ฮาตฤื๎ฐฎ
หััฐ
                                                                                   
หััฐฝแน๛ - "brะ“โ€“ะ’ั•ะ“ัžะ’ะ‚ะ’ัžะ“โ€“ะ’ะ†ะ“โ€นะ’ัšะ“โ€“ะ’ั•ะ“ัžะ’ะ‚ะ’ัžะ“โ€“ะ’ะ†ะ“ะ‡ะ’ั—ะ’ะ…ะ“โ€“ะ’ั•ะ“ัžะ’ะ‚ะ’ัšะ“โ€“ะ’ะ†ะ“ัžะ’ะ‚ะ’ั™ะ“โ€“ะ’ั•ะ“ัžะ’ะ‚ะ’ัžะ“โ€“ะ’ะ†ะ“โ€šะ’ย ะ“โ€“ะ’ั•ะ“ัžะ’ะ‚ะ’ัœะ“โ€“ะ’ะ†ะ“ัžะ’ะ‚ะ’ั™ะ“โ€“ะ’ั•ะ“ัžะ’ะ‚ะ’ั”ะ“โ€“ะ’ะ†ะ“โ€นะ’ัšะ“โ€“ะ’ั•ะ“ัžะ’ะ‚ะ’ัšะ“โ€”ะ’โ€™ะ“ัžะ’โ€šะ’ยฌะ“ัžะ’โ€žะ’ัžะ“โ€“ะ’ั•ะ“ัžะ’ะ‚ะ’โ„ขะ“โ€“ะ’ะ†ะ“ัžะ’ะ‚ะ’ั™ะ“โ€“ะ’ั•ะ“ัžะ’ะ‚ะ’ัžะ“โ€“ะ’ั•ะ“ัžะ’ะ‚ะ’ยฐะ“โ€“ะ’ั•ะ“ัžะ’ะ‚ะ’ัšะ“โ€”ะ’โ€™ะ“ัžะ’โ€šะ’ยฌะ“ัžะ’โ€žะ’ัžะ“โ€“ะ’ั•ะ“ัžะ’ะ‚ะ’โ„ขะ“โ€“ะ’ะ†ะ“ัžะ’โ€šะ’ยฌะ“โ€“ะ’ั•ะ“ัžะ’ะ‚ะ’โ„ขะ“โ€“ะ’ะ†ะ“ะ‡ะ’ั—ะ’ะ…ะ“โ€“ะ’ั•ะ“ัžะ’ะ‚ะ’ัžะ“โ€“ะ’ะ†ะ“โ€นะ’ัšะ“โ€“ะ’ั•ะ“ัžะ’ะ‚ะ’ั”ะ“โ€“ะ’ะ†ะ“โ€นะ’ัšะ“โ€“ะ’ั•ะ“ัžะ’ะ‚ะ’ัšะ“โ€“ะ’ะ†ะ“ัžะ’ะ‚ะ’ั™ะ“โ€“ะ’ั•ะ“ัžะ’ะ‚ะ’ั”ะ“โ€“ะ’ะ†ะ“โ€นะ’ัšent"
รปำะอผฦฌฟษาิฯิสพ.